Formularz kontaktowy
Wypełnij formularzSkontaktujemy się z Tobą!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych...

Co to jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to nic innego jak umowny obowiązek świadczenia firmy bądź ubezpieczyciela wypłaty świadczenia na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego. Wypłata świadczeń najczęściej to otrzymanie określonej z góry w umowie kwoty za powstałe szkody. Ubezpieczenia dzieli się na wiele grup od ubezpieczeń majątków, aż po ubezpieczenia rzeczy niematerialnych oraz ludzi. Ubezpieczenia także można podzielić na obowiązkowe, które narzuca nam ustawodawca oraz nieobowiązkowe dobrowolne. Ubezpieczenie jest opłacane w systemie np kwartalnym lub rocznym i ma ono określony termin ważności. O tym decyduje umowa, którą podpisujemy zawierając ją z ubezpieczycielem.

Dlaczego warto się ubezpieczać?

Ubezpieczenie daje nam pewność że w przyszłości w przypadku wystąpienia szkody firma ubezpieczająca wypłaci nam odszkodowanie. Dzięki umowie ubezpieczeniowej ludzie mają zapewnioną pomoc w chwilach gdy mogą stracić swój majątek.

Nasza firma oferuje dużą liczbę ubezpieczeń, które możemy podzielić na następujące grupy: